Copyright : wWw.VipAutoPro.Com

Bạn muốn xem người bạn chat của mình đang online hay offline?, Hay Muốn Lấy Avatar Độc Của Bạn Mình

Hãy dùng chức năng KIỂM TRA NICK ẨN YAHOO , ĂN CẮP AVATAR của VipAutoPro.Com

+ Gõ nick yahoo của người cần kiểm tra vào khung Yahoo!ID và bấm vào Check

Bạn sẽ biết được người ấy Online , Offline hay Invisible (ẩn nick).